معرفی سامانه تهک در استان گیلان

معرفی سامانه تهک در استان گیلان

با افتخار باید بگوییم که از اولین جلسه معارفه سامانه تهک در شهرستان صومعه سرا که در تاریخ 18 خرداد ماه 1395 برای دهیاران این شهرستان برگزار شد، نفوذ این سامانه و مفهوم آن برای مسئولین و کشاورزان، مانند نفوذ شبکه های اجتماعی در حال گسترش است.

از اولین جلسه معارفه تا کنون و پس از جلسه در فرمانداری شهرستان های صومعه سرا، ماسال، رودسر، تالش و همچنین در بخشداری خمام، در دو جلسه شورای اداری و یک جلسه با دهیاران ، تبیین و تشریح سامانه تهک توسط کارگروه تهک هواشناسی استان گیلان صورت گرفته است.

با توجه به استقبال مسئولین شهرستانی از سامانه تهک و برقراری ارتباط مناسب با خدمات ارائه شده در این طرح، پیش بینی ها حاکی از موفقیت قابل توجه این طرح در جامعه کشاورزی استان گیلان دارد؛ بنابراین در آینده ای نه چندان دور با ورود سامانه خودکار تهک، انتظار می رود با مشارکت کشاورزان و بکارگیری توصیه های صادر شده در این سامانه، افزایش عملکرد قابل توجهی در میزان برداشت محصولات کشاورزی و به طبع آن در ارزش افزوده اطلاعات هواشناسی کشاورزی تحقق پیدا کند.