محصولات
تهک توسعه ی هواشناسی کاربردی
درس‌یار مدیریت زمان مطالعه و ارایه گزارش از مطالعه بهمراه انواع نمودار ها و زمان‌سنج
گیل‌تی‌تی سرویس اشتراک گذاری تصویر و نقاشی آنلاین بر روی تصاوی با امکانات جستجوی تصویر بی‌نظیر
مشتریان
انجمن هاپکیدو ایران
فدراسیون جهانی هاپکیدو
سازمان هواشناسی کشور
شرکت کاسانه گیلان

ویژگی‌ها

عضو پارک علم و فناوری استان

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

معیاری برای تعیین کیفیت باشید، اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید. (استیو جابز)