به وقت روز جهانی غذا

به وقت روز جهانی غذا

برای تیمی که عاشق خاطرات ناب ساختن با هم دیگه هستن، گذشتن از روز جهانی غذا محاله!

پس همگی آستین بالا زدیم تا یه ناهار خوشمزه دور هم بخوریم؛

یکی برنج رو دم گذاشت، یکی رفت سراغ بار آوردن فسنجون و بقیه ها هم سرگرم آماده شدن زیتون پرورده، سالاد و... شدن.

خلاصه که دست به دست هم، یه خاطره فسنجونی خوشمزه و پر از عشق ساختیم:)