درس یار(مدیریت زمان مطالعه) منتخب ایران اپس

 درس یار(مدیریت زمان مطالعه) منتخب ایران  اپس

 

امروزه یکی از دقدقه‌های اصلی افراد و خانواده‌ها مساله کنکور و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان است، بطوریکه از انواع روش‌ها و ابزار برای رسیدن به این هدف استفاده می‌شود که عمدتا پرهزینه می‌باشند.استفاده از ابزاری که در هر ساعت شبانه روز در دسترس بوده و ارایه خدماتی چون برنامه ریزی، تحلیل و گزارش روند مطالعه، ابزار کمکی بهبود تست زدن و ایجاد ،انگیزه، موجب صرفه‌جویی در هزینه ها و افزایش بازدهی خواهد شد.
درس یار با هدف مدیریت زمان های مطالعه و برنامه ریزی خودکار و همچنین ارائه ابزارهای مفید برای مطالعه شکل گرفته است که مهمترین ویژگی برجسته آن استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در برنامه ریزی خودکار و تحلیل روند مطالعه می باشد.

درس یار در آپدیت جدید منتخب ایران اپس شد

درس یار(مدیریت زمان مطالعه)

بزرگترین آپدیت درس‌یار تا به امروز

اضافه شدن برنامه ریزی خودکار با استفاده از هوش مصنوعی

اضافه شدن زمان‌بندی خودکار درس‌ها

امکان استفاده از درس‌یار بصورت رایگان(با پخش تبلیغات)

دانلود از ایران اپس

درس یار(مدیریت زمان مطالعه)