معرفی سامانه تهک به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و دهیاری‌های استان گیلان


از اولین جلسه معارفه تهک در شهرستان صومعه سرا که در تاریخ 18 خرداد ماه 1395برای دهیاران این شهرستان برگزار شد ، نفوذ این سامانه ومفهوم آن برای مسئولین وکشاورزان بمانند نفوذ شبکه های اجتماعی در حال گسترش است.
از تاریخ 18 خرداد ماه 1395تا کنون وپس از جلسه در فرمانداری شهرستان صومعه صرا ، در فرمانداریهای ماسال؛ رودسر؛تالش ودر بخشداری خمام دردو جلسه شورای اداری وجلسه با دهیاران ، تبیین وتشریح سامانه تهک توسط کارگروه تهک هواشناسی استان گیلان صورت گرفته است. با توجه به استقبال مسؤلین شهرستانی و برقراری ارتباط مناسب با خدمات ارائه شده در این طرح، پیش بینی ها حاکی از موفقیت قابل توجه این طرح در جامعه کشاورزی استان دارد. بنا براین در آینده ای نه چندان دور با ورود سامانه خودکار تهک انتظار می رود با مشارکت کشاورزان وبکارگیری توصیه های صادرشده دراین سامانه افزایش عملکرد قابل توجهی در میزان برداشت محصولات کشاورزی وبه طبع آن در ارزش افزوده اطلاعات هواشناسی کشاورزی تحقق پیدا کند.